fredag 18 september 2009

TACK! NU MÅSTE POLITIKERNA STÄLLA UPP!

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt vill tacka alla som skrivit under namninsamlingen! Vi vill tacka alla som både indirekt och direkt stöttat aktionsgruppen och som gjorde det möjligt att vi kunde samlas på Mynttorget och överlämna ett så massivt budskap med starka röster, kompetenta röster!

Nu handlar det om att politikerna ska förstå budskapet och stoppa jakten på sjuka och göra något åt utslagningen av människor. Alla vittnesmål visar att det pågår en tyst tsunami, som läkaren Jenny Fjell sa. Allt för många har redan gått bort pga den förtvivlan som utförsäkring, misstro mot den enskilde och irrande i snårskogen i försäkringssystemet innebär.

Tack för er medverkan!

Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt
Härnösand

onsdag 16 september 2009

MÄKTIG MANIFESTATION!Det var en hellyckad manifestation idag! Jarmo ramade in det hela med sina vackra sånger och Meta, Jenny och Gertie var suveräna talare!
Härnösand intog Stockholm!
- En tsunami pågår i det tysta i Sverige!
- Det socialförsäkringsministern kallar en bro är inte ens en bräcklig spång, bara en slak lina. De allra flesta kommer att falla ner i avgrunden mellan systemen innan de ens kommit upp på linan!

tisdag 15 september 2009

Manifestation på Mynttorget 16 sep kl 11-12

Nu gäller det! Vi ses på Mynttorget i morgon och står upp för de utförsäkrades rätt!
Många hjärtskärande berättelser har kommit till aktionsgruppens kännedom. Vi som orkar stå på barrikaderna måste göra det - föra talan för dem som hotas att bli utförsäkrade och inte ser någon lösning på sitt liv.
Det är flera som redan begått självmord! Det får inte ske i "välfärdens Sverige"!

Välkomna att möta Socialförsäkringsutskottets ledamöter!
Alla partier är representerade.

* Meta Tiger, som startat uppropet för de sjukförsäkrades rätt, inleder.

* Läkaren Jenny Fjell berättar om sin erfarenhet av de drabbades situation.

* Gertie Gladnikoff, representerar HSO. Hon har bl a skrivit karta i sjukförsäkringens snårskog.

* Jarmo Nykyri från Härnösand sjunger och spelar.

Många berörda kommer att ansluta! Stoppa jakten på de sjuka!
Bekämpa sjukdomar i stället för de sjuka!

Läs mera på protestera.just.nu

Aktionsgruppen

lördag 5 september 2009

Stoppa massutförsäkringar av 50 000!

Protestera
mot nedrustningen av sjukförsäkringen!

Manifestation
på Mynttorget, Stockholm
onsdagen den 16 september kl 11-12

Vi överlämnar en lista på över 100 000 personer som protesterar mot försämringarna i sjukförsäkringen, bl a genom massutförsäkringar av 50 000 arbetsoförmögna sjuka. Representanter från samtliga riksdagspartier är inbjudna för att ta emot protestlistorna.

Program: Musik och tal

Arrangör: Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt
www.protestera.just.nu

Pablo - till minne!

Pablo Douskos Alarcón, Härnösand och Potosí, Bolivia, har avlidit. Han skulle den 7 augusti ha fyllt 21 år.
Hans närmaste sörjande är mamma Elizabeth, mormor Guali, morbror Marco med familj i Härnösand och morbröder, moster och kusiner i Bolivia samt vänner.
---
Under tragiska förhållanden har Pablo Douskos Alarcón ryckts bort. Pablo kom till Sverige 2004 och hade just avslutat gymnasiet. Hans stora intresse var fotboll och Real Potosí var ett snäpp bättre än Real Madrid i hans ögon. Han älskade musik och dans och spelade själv panflöjt. Pablo lyssnade gärna på äldre människors historier och han sken upp så fort ett litet barn eller djur fanns i hans närhet.
Det är smärtsamt att inte veta hur Pablo dog. Hans mor har förlorat sin snälle, omtänksamme och kärleksfulle son, sitt enda barn.

Walk in beauty, Pablo!

Eva Goës