fredag 30 mars 2012

Fantastiska Gröna i Dakar

Kvinnorna kommer att ta plats! De afrikanska kvinnorna!

Nma från Nigeria, Sahara från Madagaskar, Daniella från Mauritius, Fadimata från Mali, Phoebe från Kenya - you name it - de är fantastiska.

Jag ser fram emot fortsättningen!

Se program på www.dakar2012.org och webbstreaming!

Eva

onsdag 14 mars 2012

Dakar 2012

Läs mera på www.dakar2012.org
Bidrag mottages tacksamt!

Pg 140996-0 eller bg 367-8851, Green Forum
Märk: Global Greens

Global Greens Congress 29 mars-1 april 2012

För att Gröna ska kunna delta på Global Greens kongress behövs det samlas in pengar från övriga världen. Afrikanerna har inga etablerade rika partier som kan gå in och finansiera detta, men de behöver visa att de är en föränderlig kraft i Afrika. Det är därför viktigt att de kan visa upp sig och föra ut sitt budskap i detta sammanhang.
Enligt budget räknar man med drygt 200 000 kr för mat, transporter och kongressavgift för lokala Gröna från Afrika. Från Senegal kommer många att ställa upp som volontärer och de får genomgå en träning.
Green Forum betalar nästan alla tillresande. Med mat, resor, logi och konferenslokal kostar det en miljon kronor. Heinrich Böllstiftelsen betalar ca 10 afrikanska deltagares resor, men Green Forum tar kostnaderna för logi, m.m.
Det är mycket dyrt att bo i Dakar, vilket man inte tror, eftersom det är i Afrika. Staden är dock ett centrum för andra internationella möten, så de har lärt sig att ta betalt.
Idag saknas det även medel till tolkar, vilket är A och O för att få en fungerande kongress.

Global Greens kongress tar upp tema om demokrati, green new deal, biodiversitet, energi och klimat samt om Global Greens framtid. Därtill är det många workshops – bl a ska Cogito hålla i ett seminarium om Världens Gröna.

Eva Goës
Ordförande i Green Forum
eva.goes@mp.se; eva@goes.se
0611-21703

onsdag 7 mars 2012

Låt det bli ett fredligt val i Senegal!


Jag har så vansinnigt mycket att göra så jag hinner inte med bloggen eller mina cause på Facebook.

Global Greens kongress är om några veckor och det återstår att boka resor, rum, etc.

Det ska fixas med African Greens Congress som är dagarna före Global Greens kongress.
Logistiken måste fungera och pengar behövs till detta.

Det värsta är att det har varit upplopp i Senegal, i samband med presidentvalet!
Den andra valomgången är den 25 mars och resultatet delges den 28 mars.
Många av oss anländer den 26 mars och kongressen börjar den 29 mars.
Säkerheten måste tryggas!

Håll tummarna att det inte blir som i Elfenbenkusten!