måndag 28 maj 2012

Seminariet om Global Greens berörde

På kongressen hölls ett seminarium om Global Greens och om kongressen i Dakar. Rummet var fyllt av intresserade! Frank Habinezas berättelse om sitt öde berörde alla och de beundrade hans mod. Han är ordförande i African Greens Federation och ingår i Global Greens coordination liksom jag. Vi har kämpat hårt för att få kongressen i Afrika, vilket blev Senegal. Att det var presidentval just innan och kravaller pga att den förre presidenten vill fortsätta en 3:e omgång, gjorde att vi alla var helspända. Tänk om vi skulle bli tvungna att flytta kongressen eller stoppa den!? Åsa Romson betonade vikten av att träffas under sådana former med Gröna från jordens alla hörn och vilket lyft att Haïdar blev miljöminister samma dag som vi lämnade Dakar. Bodil Ceballos underströk vikten av att vi alla har ett gemensamt dokument, Global Green Charter. Det används när nya partier bildas i Bolivia eller Malawi eller... Green Forum som anordnade seminariet har ju varit med i utvecklingen av Afrikas Gröna liksom i Latinamerika. Även europeiska länder i öst och på Balkan har utvecklats genom det ömsesidiga utbytet mellan oss i Sverige och dessa länder. Bodil talade om att det är inte alltid pengar som det handlar om utan om kunskapsutbyte. Hon tar alltid kontakt med våra Gröna på resor som hon gör genom engagemanget i Utrikesutskottet. Det är guld värt! Dessutom fungerar Miljöpartiet som en säkerhet tillsammans med övriga i Global Greens för våra vänner som offrar sina liv för politiken och måste fly! Vi måste också skydda vårt varumärke - GRÖNT! Det är ju omåttligt populärt att ta in grönt i sitt politiska parti bara som PR men utan de värden som vi står för. Jag tror även att våra svenska nya gröna behöver lära sig om dessa värderingar! Fram för studiecirklar om de gröna värderingarna!
Snarast!

fredag 25 maj 2012

Kul idé med speed dating! Hur får vi en fossilfri bil flotta till 2030? Vilka goda idéer finns om att minska klimatpåverkan? Vad betyder kulturen för oss människor? Kortare arbetstid? Pensionärer - vem tänker på dem? I afton har jag varit på Rådhustorget i Umeå och haft dialog med umeborna om olika politiska frågor. Det har varit jättekul att få träffa folket i min kära födelsestad på detta vis!