onsdag 24 oktober 2012

Miljöpartiet ska bli bäst på landsbygdspolitik!

I helgen träffades närmare 50 personer för att diskutera partiprogrammets kapitel Hela Sverige ska leva. Det var mycket givande! Massor av goda förslag till förändring och speciellt synen på närande och tärande.
Mycket kunniga föreläsare deltog och inspirerade oss.

Jordbruksverkets Christel Gustafsson påpekade att 20 % av odlingsbar mark har försvunnit i Norrland. LRF:s Ture Eriksson sa att inom 50 år behöver jordbrukmarken fördubblas.
I framtiden behövs all odlingsbar mark! Utan levande landsbygd - ingen mat, ingen energi och ingen hållbar framtid!

Vi vill ta ett helt nytt grepp - holistisk syn på ett hållbart samhälle.
Vi vill visa på en tydlig värdering av landsbygdens potential och utvecklingsmöjligheter.
Vi vill bevisa att den är självbärande.
Vi vill uppmuntra rurbanism.
Vi vill ge servicegaranti.
Vi vill att ha lika rätt i hela Sverige,

Miljöpartiet ska bli bäst på landsbygdspolitik!


fredag 5 oktober 2012

Hej! Jag har varit frånvarande en lång stund från bloggen mest beroende på att jag varit sjuk. Fick hjärnhinneinflammation med en sjukdomsutveckling som överträffade ett 100-meterslopp... Efter helikoptertransport och mycket god vård på Umeå Universitetssjukhus vände det hela. Nu rehabiliterar jag mig på mitt vis. Jag är emellertid väldigt intresserad av vad som händer ute i världen bland våra Gröna vänner. I Georgien kommer vi kanske att få en representant i parlamentet efter valet som var i söndags. Sist det hände var på 90-talet! Val pågår i USA och snart i Venezuela! I nyhetsbrevet från Global Greens kan du följa vad vi Gröna har för oss. Global Greens Newsletter Det är spännande att vara GRÖN!