måndag 26 oktober 2009

Ramallah nästa!


Är mycket spänd inför resan till Palestina. Nyfiken grön! Vad kommer jag att få uppleva? Det är så intressant så jag håller på att spricka.
Jag ser fram emot att få träffa kvinnor i Palestina och känna in hur de har det.
Kul att Linn är med från Härnösand. Därtill Tove, Coni och Tamara.

söndag 25 oktober 2009

lördag 24 oktober 2009
Ett 50-tal människor samlades i mörkret på Härnösands torg ikväll för att markera att det behövs krafttag för att få ned CO2 i atmosfären. Ner till 350 ppm! Om inte det händer, kan vi stå med vatten upp till hakan på samma torg om 15 år!

Linn Olauson, Grön Ungdom, hade tagit initiativ till aktionen och hon höll ett animerat tal om klimaträttvisa och att vi i i-världen måste dela med oss till u-världen.


Vi vill trycka på inför COP15 så att politikerna globalt tar sitt ansvar!
Det är hög tid! Vi måste börja nu!


Världen behöver samla alla krafter! Klockan har slagit fem i tolv för klimatet! Det är dags att agera. Det som behövs är solidaritet med världens alla folk och med kommande generationer. Vad vill vi att våra barn och barnbarn ska ta över för jordklot i morgon?

Vi måste signalera till alla politiker och beslutsfattare hur viktigt det är att de skriver på ett långsiktigt hållbart och globalt rättvist klimatavtal. På klimattoppmötet COP 15 i Köpenhamn i december är det upp till politikerna att ta sitt ansvar.

350.org

Siffran 350 kommer under dagen att vara central, då det är antalet ppm (parts per million) CO2 som är möjligt att ha i atmosfären för att stävja klimatförändringarna. Idag ligger vi på siffran 387.


350 minuters musik kommer att spelas på Södra teatern i Stockholm, 350 dykare kommer att dyka ner i vattnet i Maldiverna, 350 bergsklättrare kommer att fästa en flagga med siffran 350 i Alperna. Och i Härnösand ordnar Grön Ungdom och andra rödgröna oppositionsvänner en manifestation på torget. Vi hoppas att du vill komma dit och tända ett ljus med oss. Vi ses klockan 18.00, precis då mörkret börjar falla, för att tända ljus för klimatet, för människorna och för framtiden! Läs mer om aktiviteterna världen runt på http://www.350.org/

Vi uppmanar statsminister Reinfeldt att avveckla Vattenfalls alla kolkraftverk i Europa. Under de senaste åren har svenska staten, genom sitt energibolag Vattenfall, miljardinvesterat i kolkraftverk i Tyskland, Polen, Holland och Danmark. Det har gjort att Vattenfall under samma tid gått från noll i utsläpp till hundra miljoner ton koldioxid om året – dubbelt så mycket som hela Sverige som land släpper ut.

Forskare kräver att CO2 måste sänkas med 80% till 2020. Politikerna talar om 20-40 %. Det räcker inte! Ribban måste höjas!

Miljöpartiet har tagit beslut om att sänka CO2 med 80% till 2020!!

Det är hög tid att börja nu!

onsdag 21 oktober 2009

Klimataktioner på 4000 ställen runt om i världen


KLIMATAKTION 24 okt kl 18

Plats: Torget i Härnösand

Agera nu!

Koldioxiden måste minskas med 80% till 2020. Dock har politikerna inte alls den målsättningen. De talar om 20-40 %. De måste höja ribban!!!
De talar om 2-7 miljarder euro till klimatet, men i praktiken behövs det 35 miljarder euro. De måste höja ribban!!!

Vi måste ner till 350 ppm, men nu är vi på 387 ppm CO2.

Den världsomspännande rörelsen 350.org kan du läsa mera om på deras hemsida!

tisdag 20 oktober 2009

Eferlyst tar upp om Pablo!


Titta på TV3 på onsdag. Efterlyst ska ta upp fallet Pablo.


I tidningen Ångermanland kan du läsa mera!
http://allehanda.se/start/harnosand/1.1451087

söndag 18 oktober 2009COP15

Europeiska Gröna vill understryka att COP15 behöver ta krafttag ifall vi ska kunna klara 2 graders målet.
En manifestation gjordes därför i Köpenhamn på lördagen där vi överlämnade en skrivelse till Danmarks miljöminister om våra krav.

Läs mera på mp.se

Se bilder på http://www.flickr.com/photos/miljopartiet/4018611935/

torsdag 15 oktober 2009

Bra Right Livelihood vinnare - Alternativa Nobelpristagare!

Grattis till de fyra som i år får Right Livelihood Award som brukar kallas det alternativa Nobelpriset. David Suzuki (Kanada), Alyn Ware (New Zealand), Catherine Hamlin (Ethiopia) och René Ngongo från Kongo.
Motiveringen för Ngongo är "for his courage in confronting the forces that are destroying the Congo's rainforests and building political support for their conservation and sustainable use."


Läs mera på http://rightlivelihood.org

onsdag 14 oktober 2009

Så blev remissvaret!

Till Länsstyrelsen 2009-10-13
Miljöprövningsdelegationen
871 86 Härnösand

Ang Miljöprövning för skjutfälten på Härnön
Dnr 551-10264-08, 551-10265-08

Skjutfälten på Härnön – Operation snö, mörker och kyla

Miljöpartiet i Härnösand har tagit del av underlagen för utveckling av skjutfälten på Härnön. Vi motsätter oss all form av miljöpåverkande verksamhet i form av buller och gifter i såväl luft som vatten. Miljöpartiet i Härnösand vill inte utveckla skjutfälten – vi vill avveckla dem.

Bakgrund
I december 2004 beslutade riksdagen att genomföra Operation snö, mörker och kyla, som innebär att Sverige bjuder in främmande makter att testa nya vapen och vapensystem i Norrland. En del av dessa tester har redan utförts på Härnön och kan enligt utredningen SOU 2004:77 sid 136 komma att utökas.

Vid testerna kommer nya vapentyper att prövas, främst sådana som är flygburna. Man kommer att pröva vapensystem med nya former av ammunition och drivmedel. Dessutom ser man möjligheten att ostört kunna testa försvarsvapen mot såväl kemisk som biologisk krigföring. Det är ju inte heller uteslutet att NATO vill testa effekterna av utarmat uran i vapensystemen, vilket användes av USA i Gulfkriget och i Jugoslavien med omfattande hälsoproblem och skador hos soldaterna samt missbildningar hos deras avkommor.

Hemvärnet behöver inga nya skjutfält. Hemvärnet borde i stället utvecklas till en effektiv beredskapsstyrka för att lösa lokala kriser och kommande naturkatastrofer. Det förefaller inte speciellt logiskt att lära hemvärnsmännen att skjuta prick på ett skjutfält. Det är ju knappast med kulsprutor man löser vare sig lokala svenska kriser eller för den delen internationella kriser idag. Den största kända krisen närmar sig – klimatkrisen – och mot den behövs inga skjutvapen.

En utökning av krigslarm vore en mental och ekonomisk katastrof för Härnösand. Beroende på vindarnas riktning kan ljudet från provskjutningarna höras av alla i Härnösand. Vem vill (om vinden ligger på) höra ljudet av automatvapen och kanoner? Vem vill bli påmind om människans primitiva sätt att lösa konflikter? Nog finns det en och annan som kommer att överväga att flytta från Härnösand och blir det känt att det krigslarmar i Härnösand, kommer ingen att flytta hit och Härnösand blir en s.k. förlorarkommun med krympande resurser för dem, som blir kvar.

För de närboende vore det rena terrorn. Vem kan tänka sig att bo granne med skjutfält, där verksamhet kan pågå 260 dagar per år. Dessutom med brand-, rök- och sprängövningar. Hur går det att locka människor med attraktiva kustnära boende när man måste ha öronskydd (och gasmask?) för att kunna uppleva närheten till världsarvet och naturen?

Världsarvet Höga kusten kommer i kläm. Så kallade riksintressen står mot riksintressen. Övningsfält för militären är ett riksintresse och detta står mot riksintresset Natura 2000, vindkraft, etc.Vindkraftverk tillåts inte i Världsarvet Höga Kusten. Då borde i ännu högre grad kanonmuller och skjutfält förbjudas, där man skjuter utöver detta hav. Militären har påbörjat skjutfätet i Skärsviken och förstört klapperstensfältet. Detta har Miljöpartiet anmält, men ingen har åtalats, då man inte hittat någon ansvarig!

För länge sedan kunde man dumpa vad som helst i havet. Man trodde att det var OK. Nu vet man bättre. Ingenting kan dumpas i havet utan att det förr eller senare slår tillbaka. Nu avser man att skjuta missiler i havet. Missiler som kan innehålla farliga kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen. Det är ju så medeltida - att ens tänka så.

Fritidsbåtarna tvingas till havs. När NATO har skjutövningar mellan Lübeck och Kiel tvingas fritidsbåtarna ut till havs, långt ut till havs, jättelångt ut till havs med hjälp av marina krigsfartyg. På samma sätt kommer havet från kanske från Storön till Barsviken att stängas av stora delar av året. Skjutfälten är en stor begränsning för båtlivet och båtturismen. Ett otrevligt bemötande från sjöstaden Härnösand.

Se visionen och känn ett illamående! En vardag i april 2012 anlöper ett NATO-fartyg Härnösands djuphamn. Det är den amerikanska flottans transportfartyg ”Cumulus”. Fartyget, som är utrustad med roll-on-roll-off portar tömmer snabbt sin last på kajen och ut rullar fem nyligen utvecklade missilavfyrningsfordon. Det är fråga om lätta fordon, som snabbt och enkelt tar sig över Nybron och vidare ut mot Skärsviken. Enligt ”utsago” är missilerna av icke kärnvapentyp men kan vid en konflikt användas med kärnstridsspetsar. Samtidigt har Ryssland en flottövning, som sträcker sig långt upp i Bottenhavet – ett försvagat Ryssland men ändock med ett av världens kraftfullaste missilövervakningssystem. Snacka om att Härnösand kan hamna på kartan i en framtida stormaktskonflikt.

En skräckvision javisst, men den skulle tyvärr kunna bli sann.

Ska detta bli Härnösands varumärke?

Miljöpartiet motsätter sig starkt att universitets-, stifts- och residensstaden Härnösand ska domineras av två militära skjutfält.

Miljöpartiet de gröna i Härnösand yrkar i första hand:

att försvarsmakten avvecklar skjutfälten och de redan befintliga militära skjutbanorna/fälten och som en konsekvens härav yrkas också
 att försvarsmakten återställer de skador på miljö och natur som de redan har åsamkat på Härnön och i havet,
 att försvarsmakten ger Härnösands kommun möjlighet att förverkliga kraven för Ekokommunen Härnösand och uppnå målen för Miljölänet Västernorrland,
 att försvarsmakten ger Härnösands kommun möjlighet att leva upp till sina lokala miljömål: Bra boende, Nära natur, Nära vattnet, Rena vattnet, Slut kretsloppen!
 att försvarsmakten ger Härnösand möjlighet att utveckla ett attraktivt boende på Härnön tack vare att större yta tillgängliggörs, när den militära arean frigörs,
 att försvarsmakten överlåter skjutfältens markområden till kommunen så att fritids- och friluftslivet på Härnön och dess omgivningar därigenom kan utvecklas,
 att försvarsmakten tar hänsyn till Världsarvet Höga Kusten och Porten till Höga Kusten så att området skyddas och undantas från militära övningar och
 att försvarsmakten tar hänsyn till att besöksnäringen i Härnösand och till havs kan utvecklas för att attrahera flera till Världsarvet Höga Kusten.

Miljöpartiet de gröna kräver - i andra hand - att om beslut ändå tas om skjutfält på Härnön:
 att dessa skjutfält ska minskas geografiskt, ej utvidgas,
 att verksamheten inte utökas,
 att verksamheten begränsas till dagtid och max 20 dagar per år inkl alla skjutfält,
 att största hänsyn ska tas till strandskydd och det rörliga friluftslivet,
 att verksamheten inte bryter mot försiktighetsprincipen enligt miljöbalken och miljömålen,
 att förbjuda verksamhet i områden med nyckelbiotoper,
 att hänsyn tas till risken för förlupna kulor,
 att granatkastare förbjuds,
 att AK4:or och AK5:or regleras så att de ej lägger en bullermatta över detaljplanerat område,
 att bullernivåerna ska mätas i olika vind- och väderförhållanden och utföras av tillsynsmyndigheten innan något tillstånd medges,
 att all ammunition ska kunna omhändertas - även till havs - för att motverka miljöförstöring, och att ammunitionen ska tillintetgöras,
 att alla försök med nya vapensystem stoppas, ej införs,
 att skjutfälten ej ska bedrivas i militärkommersiellt syfte.

Miljöpartiet de gröna i Härnösand


Eva Goës
Gruppledare
Södersundsv 48, 871 65 Härnösand
eva@goes.se, 0611-21703, 070-6710351

Pablo med i Efterlyst!

Äntligen ska fallet med Pablos mystiska död komma upp på Efterlyst, TV3.
Polisen och jag kommer att medverka i programmet som ska spelas in på måndag.
Det ska bli intressant att se om nya vittnen vågar framträda och berätta. En liten grej kan vara den pusselbit som saknas.
Jag hoppas mycket på detta!

måndag 12 oktober 2009

Rwanda - reaktion i tidningarna

Rwanda-Green Democrats


Rwanda president petitioned over registration of opposition party


APA-Kigali (Rwanda) Green Movement democrats from all over the world are petitioning Rwanda President Paul Kagame for the continued sabotage of the establishment of Green Democratic Party of Rwanda, APA learnt here Monday.

In their petition, the Green Movement asks Kagame and his government to observe and respect all legal provisions relating to the formation and establishment of political parties in Rwanda.

The petition seeks the removal of all forms of obstacles, legal and extra legal, physical and political so that the party can be registered.

The petition says relevant officials should be instructed “to do what is required so that the registration process is completed without undue delay.”

The Democratic Green Party of Rwanda was launched on 14August 2009 in Kigali and its main goal is to bring about a real “genuine and authentic” political opposition in the country.

It plans to win broad support through “democratically ‘greening’ of the country”.

BB/pm/APA
2009-10-12

lördag 10 oktober 2009

Skjutfälten på Härnön – Operation snö, mörker och kyla

Till Länsstyrelsen
Miljöprövningsdelegationen
871 86 Härnösand

Ang Miljöprövning för skjutfälten på Härnön
Dnr 551-10264-08, 551-10265-08

Skjutfälten på Härnön – Operation snö, mörker och kyla

Miljöpartiet i Härnösand har tagit del av underlagen för utveckling av skjutfälten på Härnön. Vi motsätter oss all form av miljöpåverkande verksamhet i form av buller och gifter i såväl luft som vatten.

Miljöpartiet de gröna i Härnösand vill avveckla skjutfälten.

Bakgrund
I december 2004 beslutade riksdagen att genomföra operation Snö, mörker och kyla, som innebär att Sverige bjuder in främmande makter att testa nya vapen och vapensystem i Norrland. En del av dessa tester har redan utförts på Härnön och kan enligt utredningen SOU 2004:77 sid 136 komma att utökas.

Vid testerna kommer nya vapentyper att prövas, främst sådana som är flygburna. Man kommer att pröva vapensystem med nya former av ammunition och drivmedel. Dessutom ser man möjligheten att ostört kunna testa försvarsvapen mot såväl kemisk som biologisk krigföring. Det är ju inte heller uteslutet att NATO vill testa effekterna av utarmat uran i vapensystemen, vilket användes av USA i Gulfkriget och i Jugoslavien med omfattande hälsoproblem och skador hos soldaterna samt missbildningar hos deras avkommor.

Hemvärnet behöver inga nya skjutfält. Hemvärnet borde i stället utvecklas till en effektiv beredskapsstyrka för att lösa lokala kriser och kommande naturkatastrofer. Det förefaller inte speciellt logiskt att lära hemvärnsmännen att skjuta prick på ett skjutfält. Det är ju knappast med kulsprutor man löser vare sig lokala svenska kriser eller för den delen internationella kriser idag. Den största kända krisen närmar sig – klimatkrisen – och mot den behövs inga skjutvapen.

En utökning av krigslarm vore en mental och ekonomisk katastrof för Härnösand. Beroende på vindarnas riktning kan ljudet från provskjutningarna höras av alla i Härnösand. Vem vill varje vardag (om vinden ligger på) höra ljudet av automatvapen och kanoner. Vem vill varje vardag bli påmind om människans primitiva sätt att lösa konflikter. Nog finns det en och annan som kommer att överväga att flytta från Härnösand och blir det känt att det krigslarmar i Härnösand, kommer ingen att flytta hit och Härnösand blir en s.k. förlorarkommun med krympande resurser för dem, som blir kvar.

För de närboende är det rena terrorn.
Vem kan tänka sig att bo granne med skjutfält, där verksamhet kan pågå 260 dagar per år. Dessutom med brand-, rök- och sprängövningar. Hur går det att locka människor med attraktiva kustnära bebyggelse när man måste ha öronskydd för att kunna uppleva närheten till världsarvet och naturen?

Världsarvet Höga kusten kommer i kläm. Så kallade riksintressen står mot riksintressen. Övningsfält för militären är ett riksintresse och detta står mot riksintresset Natura 2000, vindkraft, etc. Vad gäller vindkraftverk tillåts inte detta i världsarvet och då borde i ännu högre grad kanonmuller vara acceptabelt.

För länge sedan kunde man dumpa vad som helst i havet. Man trodde att det var OK. Nu vet man bättre. Ingenting kan dumpas i havet utan att det förr eller senare slår tillbaka. Nu avser man att skjuta missiler i havet. Missiler som kan innehålla farliga kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen. Det är ju så medeltida - att ens tänka så.

Fritidsbåtarna tvingas till havs. När NATO har skjutövningar mellan Lübeck och Kiel tvingas fritidsbåtarna ut till havs …långt ut till havs ….jättelångt ut till havs… med hjälp av marina krigsfartyg. På samma sätt kommer havet utanför Härnön att stängas av stora delar av året. Det är relativt få fritidsbåtar som är utrustade för havsgång med livräddningsutrustning, som är godkänd för gång i havet utan synlig kontakt med land. Skjutfälten är en stor begränsning för båtlivet och båtturismen.

Kommunalrådet Gävfert har i sin vishet ansett att Hemsö fästning borde utvecklas till ett James-Bond-eldorado. En mer storslagen idé är att låta krigsivrarna i Berget Event utveckla hela Härnön till en mycket lockande miljö…..låt oss citera Allehanda: ”Det ser ut som när kriget dragit fram genom en liten stad. Fladdrande gardiner i utslagna fönster, skräp på backen, sönderslagna möbler, kastade soppåsar och ett antal kors där de "stupade" begravts. Den fiktiva staden Bashir City är en spökstad.” Med försvarets och främmande makters ökade närvaro på Härnön med buller från automatvapen och kanoner kan Berget Event marknadsföra Härnösand som ett gigantiskt övningsfält för krigsivrare. Ska detta bli Härnösands varumärke?

Se visionen och känn ett illamående! En vardag i april 2012 anlöper ett NATO-fartyg Härnösands djuphamn. Det är den amerikanska flottans transportfartyg ”Cumulus”. Fartyget, som är utrustad med roll-on-roll-off portar tömmer snabbt sin last på kajen och ut rullar fem nyligen utvecklade missilavfyrningsfordon. Det är fråga om lätta fordon, som snabbt och enkelt tar sig över Nybron och vidare ut mot Skärsviken. Enligt ”utsago” är missilerna av icke kärnvapentyp men kan vid en konflikt användas med kärnstridsspetsar. Samtidigt har Ryssland en flottövning, som sträcker sig långt upp i Bottenhavet – ett försvagat Ryssland men ändock med ett av världens kraftfullaste missilövervakningssystem. Snacka om att Härnösand kan hamna på kartan i en framtida stormaktskonflikt.

En skräckvision javisst, men den skulle tyvärr kunna bli sann.

- Hela Härnösand – där alla spelar roll – är Härnösand vision 2015.

Att i den andan göra om Härnön, som är Härnösands kärna, till ett militärt skjutfält, (2), står i direkt motsats till denna fina devis.

Miljöpartiet de gröna i Härnösand yrkar på
att i första hand avveckla skjutfälten och de redan befintliga militära skjutbanorna/fälten,
att Härnösand utvecklar attraktivt boende på Härnön,
att Härnösand utvecklar ett attraktivt boende på Härnön,
att friluftslivet på Härnön utvecklas,
att besöksnäringen på Härnön och inom sjölivet utvecklas,
att Världsarvet Höga Kusten och Porten till Höga Kusten skyddas och undantas från militära övningar,
att Härnösands kommun ska leva upp till kraven för en Ekokommun,
att de skador på miljön som redan skett i t ex Skärsviken återställs.

Miljöpartiet de gröna kräver
att om beslut ändå tas om skjutfält på Härnön,
att dessa skjutfält ska minskas geografiskt, ej utvidgas,
att största hänsyn ska tas till strandskydd och det rörliga friluftslivet,
att verksamheten begränsas till dagtid och max 20 dagar per år inkl alla skjutfält,
att bullernivåerna ska mätas i olika vind- och väderförhållanden och utföras av tillsynsmyndigheten innan något tillstånd medges,
att all ammunition ska kunna omhändertas - även till havs - för att motverka miljöförstöring, och att ammunitionen ska tillintetgöras,
att alla försök med nya vapensystem stoppas, ej införs,
att skjutfälten ej ska bedrivas i militärkommersiellt syfte.

fredag 9 oktober 2009

Send the petition to
info@presidency.gov.rw
and copy to info@rwandagreendemocrats.org
fhabineza@africangreens.org

Also you can send text messages to the President at his website:

http://www.paulkagame.com/ask.php

For those where Rwanda has Embassies, please remember to send them a copy
PETITION TO THE RWANDAN GORVENMENT TO REGISTER DEMOCRATIC GREEN PARTY OF RWANDA


WE, the undersigned members of the Green parties of the countries herein mentioned.

HAVING learnt from the Founding President of the Democratic Green Party of Rwanda and the President of the African Greens Movement, Mr. Frank Habineza, that the Government authorities, were,unable for a third time, to officiate at the inaugural congress which had been scheduled to take place on 2nd October 2009 in Kigali.

AWARE that this is not the first time such tactics are being used to delay and or deny true and long lasting evolvement of democracy in Rwanda

FURTHER aware that that the legal provisions of the Rwandan Law clearly provide for formation, establishment and registration of political parties;

HAVING been fully briefed by the interim president that the members of the Democratic Green Party of Rwanda [in formation] have complied with all legal requirements and will continue to do so as law abiding citizens,

DO THEREFORE HEREBY PETITION HIS EXCELLENCY Paul KAGAME, the President of the Republic of Rwanda and all other government officials concerned to do the following;

[a] To observe and respect all legal provisions relating to the formation and establishment of political parties;

[b] To remove all forms of obstacles, which may be legal, extra—legal, physical, political, institutional, infrastructural or otherwise so that the party is registered.

[c] To facilitate the party in formation by instructing and or advising the relevant officials concerned to do whatever they are required to do, so that the registration process is completed without undue delay;

[d] To do or perform any other act that is politically and legally conducive to the successful registration of the party;

[e]To continue to adhere to internationally accepted democratic principles so that the culture of multiparty democracy is entrenched in Rwandan society.

Signed by Party Leader/ Individuals____________________________________________________________


Frank HABINEZA
President, Democratic Green Party of Rwanda/
President, African Greens Movement ( AfGM)
Mob: + 250 78 85 630 39
http://www.rwandagreendemocrats.org
http://www.africangreens.org

onsdag 7 oktober 2009

RWANDAS GRÖNA STOPPPAS!

JOINT COMMUNIQUE

The Leader of the Democratic Green Party of Rwanda (in-formation) and President of African Greens Movement (AfGM), Mr. Frank HABINEZA, honored by presence of the President of Green Party of Benin and also the Coordinator for West African Greens Network, Mr.Toussaint HINVI, and Board member of Burundi Green Movement, Ms. Anne Marie BIHIRABAKE, who came to assist in the founding Congress of the Democratic Green Party of Rwanda on 2nd October 2009.

Mr. HINVI and Ms. BIHIRABAKE, were present at the opening ceremony where over 900 people coming from all the 30 districts of Rwanda had gathered. Suddenly and regrettably, somebody from the district called the Party Leader to come and pick a letter signed by the Mayor of Nyarugenge District stopping the meeting, which prior permission to hold the meeting was in possession. This permission is evidenced by the Letter he signed on 25th Sept 2009 Ref.No.4073/01.01 and the denial is reference number is 4155/01.01 of 01/10/2009 which realistically was received on 2nd October 2009 in the morning hours. This was the third congress being cancelled, using legal pretext.

The guests were unable to speak to the cancelled Congress, though they were able to talk with the delegates from various districts and members of the Party’ Steering Committee. They encouraged them to move forward and not to lose hope and courage.

Mr. HINVI and Ms. BIHIRABAKE in collaboration with the Rwandan Green Democrats call upon the International Community and all Green Parties of the World to support the growth of genuine democracy in Rwanda and the Democratic Green Party of Rwanda.

We encourage and request for regional and International cooperation from all Green Parties and Movements in the world to continually stand with us in this struggle for genuine democracy in Rwanda.

Done at Kigali, 3rd October 2009

Signed by:

Mr.Toussaint HINVI Ms.Anne Marie BIHIRABAKE Mr.Frank HABINEZAPresident, Green Party of Benin/ Burundi Green Movement Founding President of DGPR

Coordinator, West African Greens Network President, African Greens Movement

WITNESES:

1. Ms. UWIMANA Suzanne,
2. Mr. GASHUGI Leonard
3. Mr. MUGISHA Alexis
4. Mr. NTEZIMANA Jean Claude